HOÀN ĐẾN 50% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (05 - 31/12/2018)