HOÀN ĐẾN 50% NẠP TIỀN, MUA THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (05-31/12/2018)