TẶNG 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỪ 150K (01 - 31/12/2018)