KHUYẾN MÃI 14% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (01 - 31/12/2018)