HOÀN 50% TỐI ĐA 15K KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (22 - 23/11/2018)