HOÀN ĐẾN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (22 - 23/11/2018)