HOÀN ĐẾN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (16 - 21/11/2018)