TẶNG ĐẾN 15% NẠP THẺ CÀO, THẺ GAME (12-15/11/2018)