HOÀN TIỀN KHỦNG 25% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN (12 - 15/11/2018)