THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, HOÀN LIỀN 100K (28 - 30/09/2018)