Tôi đã hoàn tất thanh toán. Khi nào tôi sẽ nhận được tiền vào Ví khuyến mãi?