TẶNG ĐẾN 200K RA MẮT DỊCH VỤ MUA VÉ MÁY BAY ONLINE (1-31/08/2018)