TẶNG 50K RA MẮT DỊCH VỤ THANH TOÁN CƯỚC INTERNET VIETTEL & VNPT (29 - 31/05/2018)