TẶNG 50K RA MẮT DỊCH VỤ THANH TOÁN CƯỚC INTERNET VIETTEL & VNPT (29/05 - 08/06/2018)