THÔNG BÁO DIỄN TẬP CHUYỂN HOẠT ĐỘNG TỪ HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÍNH SANG HỆ THỐNG DỰ PHÒNG