Hướng dẫn chứng thực qua App SenPay & App Sendo cho khách hàng cá nhân