Hướng dẫn gửi yêu cầu chứng thực qua ứng dụng di động Sendo cho khách hàng cá nhân