Shop kích hoạt Senpay bằng tài khoản không giống với tài khoản đã đăng ký shop tại Sendo.vn có nhận được tiền không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.