Tôi đã rút tiền và tiền cũng đã bị trừ, khi nào tôi nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.