Tài khoản Senpay của tôi có tiền nhưng sao tôi mua hàng trên Sendo lại báo là 0 VND?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.