Hướng dẫn thêm, xóa tài khoản ngân hàng trên Senpay.vn