Tại sao người mua báo đã thanh toán nhưng giao dịch chưa được xác nhận?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.