Giao dịch rút tiền hoàn tất nhưng tài khoản ngân hàng chưa nhận được tiền