Đã thanh toán, tài khoản đã bị trừ tiền mà giao dịch không thành công

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.