Giao dịch rút tiền chưa duyệt có bị trừ tiền không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.