Thông báo thay đổi cách thức đăng nhập tài khoản ví điện tử