Thông báo v/v chuyển đổi hình thức đăng nhập tài khoản ví điện tử SenPay.vn