Số dư tài khoản có bị thay đổi khi thay đổi số dư tối thiểu hay không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.