Danh sách khách hàng nhận thưởng chương trình ĐUA ĐƠN THẦN TỐC - THÁNG 9