Tài Khoản - Giao Dịch

Giao dịch thanh toán ngay


Thanh toán ngay là một hình thức thanh toán mà ngay khi bạn thực hiện lệnh thanh toán, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người bán ở dạng số dư khả dụng.

 

Lưu ý:
-  Chỉ nên thanh toán ngay với những người bán uy tín mà bạn thật sự tin tưởng và có đảm bảo của SenPay.vn
-  Bạn có thể sẽ phải chịu rủi ro với hình thức thanh toán này và Senpay.vn không thể bảo vệ bạn.
-  SenPay.vn khuyên bạn dùng hình thức thanh toán bảo đảm để được bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.


Chấp nhận thanh toán