Tài Khoản - Giao Dịch

Giao dịch thanh toán đảm bảo


Thanh toán đảm bảo là một hình thức  thanh toán an toàn của SenPay.vn. Khoản tiền thanh toán cho giao dịch được SenPay.vn tạm giữ theo thời hạn mà người mua lựa chọn trước khi thanh toán cho người bán. Người bán có thể theo dõi được chi tiết giao dịch nhưng tiền chỉ được chuyển vào tài khoản đóng băng của người bán. Hết thời gian tạm giữ, tiền sẽ được chuyển thành số dư khả dụng. Lúc này, người bán mới có thể rút được tiền về tài khoản ngân hàng của mình.

 

Lưu ý:  Trong thời gian thanh toán đảm bảo, nếu người bán không thực hiện đúng nghĩa vụ bán hàng theo thỏa thuận người bán đã cam kết với SenPay.vn, hoặc người mua không nhận được hàng hoặc nhận hàng không đúng với mô tả, người mua có thể gửi khiếu nại đến SenPay.vn để được giải quyết và bồi hoàn 100% giá trị giao dịch theo quy định.

Mô hình hoạt động của hình thức thanh toán đảm bảo

Bước 1: Người mua đặt hàng và thực hiện thanh toán thông qua dịch vụ Thanh toán đảm bảo.

Bước 2: Bên Thanh toán đảm bảo sẽ giữ tiền lại và thông báo về khoản tiền đã nhận cho nhà cung cấp để họ chuyển hàng.

Bước 3: Người mua kiểm tra hàng hóa và xác nhận đã nhận được đúng hàng.

Bước 4: Bên Thanh toán đảm bảo chuyển tiền cho nhà cung cấp.


Chấp nhận thanh toán