Tài Khoản - Giao Dịch

Chứng thực tài khoản


Để chứng thực tài khoản trên senpay.vn, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập senpay.vn, chọn mục tài khoản sau đó chọn chứng thực tài khoản

Nhập đầy đủ các thông tin, upload chứng từ, nhập mã xác minh và click "Đồng ý"

 

Bước 2: Gửi thông tin chứng thực hoàn tất.


Chấp nhận thanh toán