Tài Khoản - Giao Dịch

Thay đổi số điện thoại tài khoản


Để thay đổi số điện thoại, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Đăng nhập SenPay, vào mục tài khoản và chọn thay đổi số điện thoại

Bạn nhập 2 lần số điện thoại mới và mã xác nhận, sau đó click "Đồng ý"Bước 2: Nhập mã xác minh vừa nhận được của cả 2 số điện thoại và mã xác nhận, sau đó click "Đồng ý"Bước 3: Thay đổi số điện thoại thành côngChấp nhận thanh toán