Tài Khoản - Giao Dịch

Tài khoản ngân hàng


Để tạo tài khoản ngân hàng trên SenPay.vn, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 

Bước 1:  Đăng nhập SenPay, vào mục Tài khoản ngân hàng

Chọn "Thêm tài khoản ngân hàng" như hình bên dưới

 

Bước 2:  Điền đầy đủ thông tin và click "Đồng ý".

Xin lưu ý: 1. Nhập tên tài khoản ngân hàng không dấu, viết hoa các chữ cái đầu. 

                   Ví dụ: Tên tài khoản ngân hàng là Nguyễn Văn A => Nhập vào: Nguyen Van A

               2. Cần nhập chính xác tên chi nhánh ngân hàng và tỉnh/thành phố.

 

 

 Bước 3:  Tạo tài khoản ngân hàng thành công, bạn có thể chọn "Thêm tài khoản ngân hàng" để tạo thêm tài khoản ngân hàng khác


Chấp nhận thanh toán