Tài Khoản - Giao Dịch

Phân quyền tài khoản


Với một tài khoản chính, bạn có thể phân quyền cho tối đa 10 tài khoản khác gọi là tài khoản phụ. Tài khoản phụ chỉ được quyền xem chi tiết các giao dịch nhưng không được quyền thực hiện giao dịch. Các tài khoản phụ không được trùng tên với tài khoản chính và các tài khoản khác.

 

Để thêm tài khoản phụ, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 

Bước 1:  Đăng nhập SenPay.vn, vào mục tài khoản, chọn phân quyền tài khoản

Click "Thêm tài khoản phụ" như hình bên dưới

 

Bước 2:  Nhập địa chỉ email của tài khoản phụ, sau đó click kiểm tra

 

 

Bước 3:  Nhập đầy đủ các thông tin của chủ tài khoản phụ và click "Đồng ý"

 

Bước 4:  Thao tác Thêm tài khoản phụ thành công, bạn có thể chọn "Thêm tài khoản phụ" để tiếp tục thêm vào các tài khoản phụ khác


Chấp nhận thanh toán