Tài Khoản - Giao Dịch

Kích hoạt tài khoản SenPay.vn


Để kích hoạt tài khoản SenPay.vn, bạn cần phải có 1 tài khoản trên SENDO ID. Nếu chưa có tài khoản, bạn vui lòng đăng ký tại đây

Bước 1:  Đăng nhập vào tài khoản Sendo ID.

 

 

Bước 2:  Chọn loại tài khoản cần kích hoạt.

 

Bước 3:  Nhập email, số điện thoại và mã xác nhận, sau đó click "Đồng ý".

 

 

Bước 4:  Thông báo kiểm tra email để nhận link kích hoạt tài khoản

Bạn đăng nhập vào email, kiểm tra và click vào đường link kích hoạt.

Trường hợp cần đổi email khác, vui lòng click "Thay đổi email"

Lưu ý:  Trong một số trường hợp, email kích hoạt có thể bị đưa vào mục Spam hoặc Junk mail, bạn vui lòng kiểm tra email để thấy được link kích hoạt.

 

Bước 5:  Nhập mã xác minh

Sau khi click vào link kích hoạt, bạn cần nhập mã xác minh. Mã xác minh được gửi qua số điện thoại mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản trên SenPay.vn.

 

 

Bước 6: Nhập thông tin chủ tài khoản

 

Bước 7:  Thông báo kích hoạt tài khoản thành công.

 


Chấp nhận thanh toán