Tài Khoản - Giao Dịch

Khôi phục mật khẩu


Để khôi phục mật khẩu, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 

Bước 1:  Vào mục Đăng Nhập, click vào link "Quên mật khẩu?"

Bước 2:  Nhập Email đã đăng ký tài khoản và mã xác nhận theo yêu cầu, sau đó click "Lấy lại mật khẩu"

                             
Bước 3:  Hệ thống gửi  mã xác nhận vào email của bạn, vui lòng kiểm tra email, copy mã xác nhận vào ô trống như hình bên dưới sau đó click  "Gửi"

 Bước 4:  Nhập hai lần mật khẩu mới sau đó click "Xác nhận"

 

Bước 5:  Khôi phục mật khẩu thành công


Chấp nhận thanh toán