Tài Khoản - Giao Dịch

Thay đổi hình thức xác minh


Xác minh OTP SMS là gì?

OTP SMS là mật khẩu sử dụng một lần được gửi dưới dạng tin nhắn qua điện thoại. Những tài khoản chọn hình thức xác minh này, khi thực hiện giao dịch, Senpay sẽ gửi OTP đến số điện thoại đăng ký tài khoản, người dùng cần nhập chính xác mã OTP này để hoàn tất giao dịch.

Xác minh mật khẩu giao dịch là gì?

Mật khẩu giao dịch hoàn toàn khác với mật khẩu đăng nhập tài khoản. Mật khẩu giao dịch là mật khẩu do người dùng đặt ra và được sử dụng để xác minh trong trường hợp người dùng thực hiện giao dịch trên tài khoản Senpay.

 

Hướng dẫn cách thay đổi hình thức xác minh:

 

1. Thay đổi sang hình thức xác minh mật khẩu giao dịch:

Bước 1: Đăng nhập Senpay.vn, vào mục tài khoản, chọn Thay đổi hình thức xác minh

Bạn chọn vào hình thức xác minh bằng mật khẩu giao dịch

 

Bước 2: Đặt mật khẩu giao dịch theo hướng dẫn và nhập mã xác nhận sau đó chọn Đồng ý

Bước 3: Hệ thống gửi mã xác minh (OTP) qua tin nhắn điện thoại, bạn nhập OTP và mã xác nhận sau đó nhấn Đồng ý

Bước 4: Thay đổi sang hình thức xác minh mật khẩu giao dịch thành công

******Trường hợp quên mật khẩu giao dịch, hướng xử lý như sau:

Bước 1: Đăng nhập Senpay.vn vào mục Tài khoản, chọn Quên mật khẩu giao dịch

Nhập email tài khoản Senpay và mã xác nhận, sau đó nhấn Đồng ý

Bước 2: Đặt mật khẩu mới

Đồng thời đăng nhập vào mail, mở mail Xác minh lấy lại mật khẩu giao dịch Senpay gửi, lấy mã xác minh nhập váo bên dưới

Nhập mã xác nhận và chọn Đồng ý

Bước 3: Thay đổi mật khẩu giao dịch thành công

 

2. Thay đổi sang hình thức xác minh OTP:

Bước 1: Đăng nhập Senpay.vn, vào mục tài khoản, chọn Thay đổi hình thức xác minh

Chọn vào hình thức xác minh OTP SMS

Bước 2: Nhập mã xác nhận và chọn Đồng ý

Bước 3: Hệ thống gửi mã xác minh (OTP) qua tin nhắn

Bạn nhập OTP, mật khẩu giao dịch và mã xác nhận, sau đó nhấn Đồng ý

Bước 4: Thay đổi hình thức xác minh thành công


Chấp nhận thanh toán