Tài Khoản - Giao Dịch

Chuyển đổi loại tài khoản


Khi đã có tài khoản trên senpay.vn, bạn có thể chuyển đổi loại tài khoản từ tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp và ngược lại khi có nhu cầu. Các bước thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập senpay.vn, vào mục tài khoản và chọn "Thay đổi loại tài khoản" sau đó chọn loại tài khoản muốn thay đổi

Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin và click "Đồng ý"

 

Bước 3: Chuyển đổi loại tài khoản thành công.


Chấp nhận thanh toán