Tài Khoản - Giao Dịch

Quy định khi từ chối nhận thanh toán


-  Từ chối nhận thanh toán chỉ thực hiện một lần cho toàn bộ giá trị giao dịch.

-  Áp dụng đối với hình thức thanh toán đảm bảo, khi giao dịch đang ở trạng thái "Đang tạm giữ"

-  Thời gian từ chối nhận thanh toán:
    •  Trường hợp thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa hoặc MasterCard:  Trong vòng 5 đến 10 ngày tính từ ngày lệnh từ chối nhận thanh toán được thực hiện nếu thẻ được phát hành bởi ngân hàng tại Việt Nam và có thể lên tới 30 ngày nếu thẻ được phát hành bởi ngân hàng quốc tế.
    •  Trường hợp thanh toán bằng thẻ ATM nội địa:  Trong vòng 7 ngày tính từ ngày lệnh từ chối nhận thanh toán được thực hiện.
    •  Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng:  Senpay sẽ hoàn tiền vào tài khoản Ví Senpay của người nhận. Trường hợp người nhận chưa có tài khoản Ví Senpay sẽ có thông báo bằng email hướng dẫn cách thức tạo tài khoản).
    •  Các trường hợp khác:  tương tự trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng.
-  Trong trường hợp người nhận cung cấp sai thông tin tài khoản hoặc SenPay.vn không chuyển được tiền mà không do lỗi của SenPay.vn thì người nhận phải chịu các khoản phí ngân hàng liên quan.


Chấp nhận thanh toán