Tài Khoản - Giao Dịch

Một số câu hỏi thường gặp


1. Hoàn tiền là gì?
Người bán hoàn tiền cho người mua khi không có hàng để giao hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.


2. Hoàn tiền và từ chối nhận thanh toán khác nhau như thế nào?

Hoàn tiền và từ chối nhận thanh toán về cơ bản đều là trả lại tiền cho người mua. Tuy nhiên:
- Việc “Hoàn tiền” chỉ được thực hiện khi người mua thực hiện thanh toán ngay và số tiền có thể được hoàn lại nhiều lần cho cùng một giao dịch.
- Việc “Từ chối nhận thanh toán” được thực hiện khi người mua sử dụng dịch vụ thanh toán đảm bảo. Số tiền được hoàn trả 100% và chỉ được thực hiện một lần duy nhất.


3. Tôi có thể hoàn lại chỉ một phần tiền của giao dịch được không?

Bạn có thể hoàn tiền với số tiền nhỏ hơn giá trị của giao dịch và có thể tiến hành hoàn tiền nhiều lần.


4. Ai phải chịu phí hoàn tiền? số tiền người mua nhận được là bao nhiêu?
Không bên nào phải chịu phí hoàn tiền. Khoản phí mà SenPay.vn thu trước của người bán cũng sẽ được hoàn trả cho người bán. Người mua cũng sẽ nhận được đúng số tiền mà người bán hoàn lại. Riêng đối với những giao dịch được thanh toán bằng thẻ quốc tế, khoản phí được thu (nếu có) khi người mua thực hiện lệnh thanh toán sẽ không được hoàn trả lại cho người mua.


5. Mã OTP là gì?
OTP là mã xác nhận mà các bên giao dịch sẽ nhận được trong quá trình giao dịch.

OTP chỉ có giá trị sử dụng 1 lần duy nhất và hiệu lực trong vòng 1-2 phút.


Chấp nhận thanh toán