Tài Khoản - Giao Dịch

Hướng dẫn từ chối nhận thanh toán


Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống SenPay.vn

Vào mục Tài khoản, nhập các thông tin cần tìm kiếm và click "Tìm kiếm"

Sau khi hiển thị danh sách giao dịch, chọn giao dịch cần từ chối như hình bên dướiBước 2:  Nhập các thông tin từ chối giao dịch, sau đó click "Đồng ý"

 

Bước 3: Nhập mã OTP (trường hợp đăng ký xác minh giao dịch bằng mã OTP) hoặc mật khẩu giao dịch (trường hợp đăng ký xác minh giao dịch bằng mật khẩu giao dịch) và click "Đồng ý"

  

 

 


Bước 4:  Thông báo từ chối thành công

 
Sau khi người bán thực hiện lệnh từ chối nhận thanh toán, SenPay sẽ liên lạc và trả tiền lại cho người mua theo đúng thời gian qui định.


Chấp nhận thanh toán