Tài Khoản - Giao Dịch

Hướng dẫn hoàn tiền cho người mua


Bước 1:  Đăng nhập vào hệ thống SenPay.vn

 Vào mục giao dịch, nhập các thông tin cần tìm kiếm và click "Tìm kiếm"

Sau khi hiện danh sách giao dịch tương ứng với điều kiện tìm kiếm, bạn chọn vào giao dịch cần hoàn tiền.
Bước 2:  Nhập thông tin hoàn tiền


Bước 3:  Nhập mã OTP( trường hợp đăng ký xác minh giao dịch bằng mã OTP) hoặc mật khẩu giao dịch( trường hợp đăng ký xác minh giao dịch bằng mật khẩu giao dịch) và click "Đồng ý"

 Bước 5:  Thông báo hoàn tiền thành công

 Sau khi người bán thực hiện lệnh hoàn tiền, SenPay sẽ liên lạc và trả tiền lại cho người mua theo đúng thời gian qui định.


Chấp nhận thanh toán