Tài Khoản - Giao Dịch

Quy định khi hoàn tiền


-  Số tiền hoàn lại tối thiểu là 10,000 VNĐ và tối đa bằng giá trị giao dịch.
-  Thời gian hoàn tiền:

    •  Trường hợp thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa hoặc MasterCard:  Số tiền được ghi có trong tài khoản quý khách trong vòng 7 đến 45 ngày tính từ ngày lệnh hoàn tiền được thực hiện.
    •  Trường hợp thanh toán bằng thẻ ATM nội địa, chuyển khoản qua các ngân hàng, thanh toán bằng số dư tài khoản senpay. Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản SenPay của người mua.

- Phí hoàn tiền:
Phí hoàn tiền cho giao dịch thanh toán qua Senpay được quy định như sau:
+ Đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ Visa/Master: 8,000 vnđ/ 1 giao dịch
+ Đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ ATM nội địa: 1,760vnđ/ 1 giao dịch

 

 


Chấp nhận thanh toán