Tài Khoản - Giao Dịch

Online bằng thẻ ATM MaritimeBank


Bước 1:  Chọn thanh toán qua thẻ ATM của Ngân Hàng MaritimeBank 
Bước 2:  Điền thông tin thẻ thanh toán


Tên chủ thẻ:  tên in trên thẻ, gõ không dấu
Số thẻ:  là dãy số in trên thẻ từ 16 đến 19 số, không nhập khoảng trắng
Sau khi điền xong các thông tin, bạn tiến hành click vào nút thanh toán phía dưới


 

 

Bước 3:  Xác minh thanh toán


Mã OTP được Ngân Hàng MaritimeBank gửi vào số điện thoại của bạn
Nhập chuỗi 6 ký tự vào ô bên dưới
Sau khi điền xong các thông tin, tiếp theo bạn click vào nút xác nhận bên dưới

 


Bước 4:  Hoàn thành thanh toán


Hệ thống thông báo thanh toán thành công qua thẻ ATM của Ngân Hàng MaritimebankChấp nhận thanh toán