Tài Khoản - Giao Dịch

Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng


Bước 1: Chọn Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng và chọn ngân hàng có thể thanh toán


Bước 2: Thực hiện chuyển số tiền tương ứng cần thanh toán vào ngân hàng bạn đã chọn.

 

Bước 3: Sau khi thực hiện chuyển khoản cho SenPay, bạn vui lòng nhắn tin theo cú pháp và gửi đến SenPay như sau:

- Với hình thức chuyển khoản bằng Internet-Banking hoặc chuyển khoản tại cây ATM thì nhắn tin với cú pháp:

TT Mã giao dịch Số tài khoản ngân hàng của bạn và gửi đến 8100

- Với hình thức nộp tiền mặt tại quầy giao dịch của ngân hàng, bạn cần ghi rõ mã giao dịch trong phần nội dung trên ủy nhiệm chi ngân hàng. Sau khi chuyển xong bạn nhắn tin với cú pháp:

TT Mã giao dịch TM gửi đến 8100

 

SenPay nhận thanh toán offline qua các ngân hàng sau:

Ngân hàng Vietcombank
Chủ tài khoản : Công ty CP Công Nghệ Sen Đỏ
Số tài khoản : 
018 100 342 71 45
Chi nhánh : Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố : TP. HCM

 

Ngân hàng Tiên Phong
Chủ tài khoản : Công ty CP Công Nghệ Sen Đỏ
Số tài khoản : 
1277 6486 001
Chi nhánh : Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố : TP. HCM

 

Ngân Hàng EximBank 
Chủ tài khoản: Công ty CP Công Nghệ Sen Đỏ
Số tài khoản: 
1403 1485 1016 356
Chi Nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Phố: TP. HCM

 

Ngân Hàng VietinBank
Chủ tài khoản: Công ty CP Công Nghệ Sen Đỏ
Số tài khoản: 
102 010 001 978 436
Chi Nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh
Thành Phố: TP. HCM

 

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank)

Chủ tài khoản: Công ty CP Công Nghệ Sen Đỏ
Số tài khoản: 
617 020 100 5270
Chi Nhánh: 7
Thành phố: TP. HCM


Chấp nhận thanh toán