Tài Khoản - Giao Dịch

Thanh toán bằng thẻ quốc tế


Bạn phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm với những thông tin đăng ký. Nghiêm cấm các hình thức ăn cắp tài khoản, số thẻ, thông tin, sử dụng thẻ giả mạo,… để thanh toán qua SenPay.vn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ hoặc nhận được khiếu nại nào về thông tin của chủ thẻ hoặc tài khoản, SenPay.vn có quyền kiểm tra đối chứng với ngân hàng và truy tố trước pháp luật khi phát hiện vi phạm.

Senpay.vn sẽ thu phí 20,000VNĐ cho mỗi giao dịch đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế phải hoàn tiền nhưng không do lỗi của Senpay, số tiền này sẽ trừ trực tiếp trên số tiền chủ thẻ nhận lại từ giao dịch refund.

Senpay.vn có quyền từ chối giao dịch thanh toán trong trường hợp không thể xác định tính an toàn của giao dịch hoặc các bước xác minh không rõ nguồn gốc nhằm đảm bảo tính an toàn theo khuyến cáo của Tổ chức phát hành thẻ. 

Các bước thực hiện thanh toán giao dịch bằng thẻ quốc tế:

Bước 1: Chọn loại thẻ thanh toán

Tại đây, bạn click chọn logo loại thẻ Visa/ MasterCard mà bạn muốn sử dụng để thanh toán, chọn hình thức thanh toán và click "Đồng ý"

 


Bước 2: Chọn logo thẻ thanh toán


Bước 3: Điền đầy đủ và chính xác các thông tin. Bao gồm:

- Số thẻ (Card Number)

- Thời hạn của thẻ (Expiry Date)

- Mã an toàn phí sau thẻ (Security Code-CVV, CVC)

Sau đó click "Pay"

Lưu ý: Bạn chỉ nhập thông tin thẻ nếu địa chỉ website đang hiển thị bắt đầu bằng https://migs.mastercard.com.au/ và thông tin Merchant name là "GATE".

 
Bước 4: Hoàn tất thanh toán

SenPay sẽ gửi thông báo cho bạn qua EmailChấp nhận thanh toán