Tài Khoản - Giao Dịch

Online bằng thẻ ATM SacomBank


Bước 1:  Chọn thanh toán qua thẻ ATM của ngân hàng SacomBank Bước 2: Nhập thông tin thanh toán
 
Tên chủ thẻ: Tên in trên thẻ, gõ chữ không dấu
Số thẻ: Là dãy số in trên thẻ, từ 16 đến 19 số, không nhập khoảng trắng
Sau khi nhập xong các thông tin, bạn tiến hành click vào nút thanh toán phía dưới
 
 
 
Bước 3:  Xác minh thanh toán
 
Mã OTP được ngân hàng Sacombank gửi vào số điện thoại của bạn
Nhập chuỗi 6 ký tự vào ô bên dưới
Sau khi nhập xong các thông tin, tiếp theo bạn click vào nút xác nhận bên dưới
 

 
 
Bước 4: hoàn thành thanh toán

Hệ thống thông báo thanh toán thành công qua thẻ ATM của ngân hàng Sacombank

 

Chấp nhận thanh toán