Tài Khoản - Giao Dịch

Online bằng thẻ ATM NaviBank


Bước 1:  Chọn thanh toán qua thẻ ATM của Ngân Hàng NaviBank 

 

 

Bước 2:  Nhập thông tin thẻ thanh toán
 
Tên chủ thẻ: Tên in trên thẻ, gõ không dấu
Số thẻ: Là dãy số in trên thẻ từ 16 đến 19 số, không nhập khoảng trắng
Ngày phát hành: Nhập ngày phát hành của thẻ, được in trên mặt trước của thẻ
Sau khi  nhập xong các thông tin, bạn tiến hành click vào nút thanh toán phía dưới
 
 
 
Bước 3:  Xác minh thanh toán
 
Mã OTP được Ngân Hàng NaviBank gửi vào số điện thoại của bạn
Nhập chuỗi 6 ký tự vào ô bên dưới 
Sau khi nhập xong các thông tin, tiếp theo bạn click vào nút xác nhận bên dưới
 
Bước 4:  Hoàn thành thanh toán
 
Hệ thống thông báo thanh toán thành công qua thẻ ATM của Ngân Hàng NaviBank
 

Chấp nhận thanh toán