Tài Khoản - Giao Dịch

Online bằng thẻ ATM HDBank


Bước 1:  Chọn thanh toán qua thẻ ATM của Ngân Hàng HDBank 


 


Bước 2:  Nhập thông tin thẻ thanh toán

Tên chủ thẻ: Tên in trên thẻ, gõ không dấu

Số thẻ: Là dãy số in trên thẻ từ 16 đến 19 số, không nhập khoảng trắng

Ngày phát hành: Nhập ngày phát hành của thẻ, được in trên mặt trước của thẻ

Sau khi nhập xong các thông tin, bạn tiến hành click vào nút thanh toán phía dưới 

 

Bước 3:  Xác minh thanh toán

Mã OTP được Ngân Hàng HDBank gửi vào số điện thoại của bạn

Nhập chuỗi 6 ký tự vào ô bên dưới 

Sau khi nhập xong các thông tin, tiếp theo bạn click vào nút xác nhận bên dưới 

 

Bước 4:  Hoàn thành thanh toán

Hệ thống thông báo thành công qua thẻ ATM của Ngân Hàng HDBank
Chấp nhận thanh toán